HVALA SUGRAĐANIMA

05

May 2022

Želja nam je ovim putem se zahvaliti svim našim školama, vrtićima suradnim ustanovama , tvrtkama što su se uključili i dalje su aktivni u prikupljanju humanitarne pomoći za raseljene osobe sa područja Ukrajine!! SŠ ” Vladimir Gortan” BujeTSŠ “Leonardo Da Vinci” BujeTOŠ “Galileo Galileli” UmagDV “Duga” UmagTDV “Fregola” BujeOŠ “Marije i Line” UmagDV “Tičići” Novigrad DV “Girasole” NovigradKomunalno poduzeće “6 maj” UmagIsto tako zahvaljujemo se svim našim građanima diljem Bujštine koji su se samoinicijativno uključili u prikupljanje humanitarne pomoći.

Vogliamo ringraziare tutte le nostre istituzioni scolastiche, le scuole dell’infanzia, ditte che hanno contribuito e continuano a farlo raccogliendo gli aiuti umanitare per le persone dell’Ucraina.SMS ”Vladimir Gortan” BuieSMSI ”Leonardo daVinci” BuieSEI ”Galileo Galilei” UmagoAsilo nido ”Duga” UmagoAsilo nido ”Fregola” BuieSE ”Marije i Line” UmagoAsilo nido ”Tičići” CittanovaAsilo nido “Girasole” CittanovaServizi Comunali” 6 Maggio” di UmagoInoltre, ringraziamo tutti i cittadini del Buiese che hanno cointribuito alla raccolta.