RAD S MLADIMA

Program rada s Mladeži Crvenog križa Bujštine namijenjen je svim mladim bilo kao nosiocima ili korisnicima programa. Pojam mladi ljudi odnosi se na članove od 7 do 29 godina starosti.

Prioritet u radu s mladima stvaranje je osnovnih uvjeta za ulazak mladih članova u naše društvo. Kao nositelji humanitarnog odgoja, upoznavanje sa međunarodnim humanitarnim pravom, te kao nositelji programa prevencije, nastojali smo kod mladih pobuditi pozitivne osjećaje te ih motivirati da se opredijele  za nas.·        

Svrha rada s mladima je razvijanje osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna je od zadaća uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, izgradnja društvenih mreža i odnosa kao i njihova prirpema za ulazak u svijet odraslih kao ravnopravni pojedinci. Polazište za rad s mladima su sedam temeljnih načela Pokreta Crvenog križa koja mogu poslužiti kao podloga za razvoj zdrave i cjelovite osobnosti. Brojni primjeri dokazuju da su mladi naša najjača pokretačka snaga stoga se radu s mladima pridaje posebna pažnja i trud.

S tim u svezi organiziramo i provodimo.

Odgoj za humanost – kod mladih članova razvija se osjećaj solidarnosti i tolerancije, suosjećanje, nepristranost, poštivanje ljudskog bića i života u miru i ljubavi.

·        
Zdravstveni odgoj – rad na zdravstvenom obrazovanju mladih – kako postići i zadržati zdravlje, opasnosti i štetnosti za zdravlje, poticanje i osposobljavanje za pružanje prve pomoći i samopomoći.

·        
Razvijanje socijalne svijesti – organizira različite oblike međusobnog pomaganja, razvija odgovorno ponašanje prema sebi i zajednici, razvija komunikacijske vještine, pomaže razvijanju prijateljstva.
Postavljene zadaće postižu se izobrazbom mladih na predavanjima i u radionicama Crvenog križa i provedbom naučenog u praksi uključivanjem u volonterske aktivnosti.

Oblici organiziranja

Mladi se udružuju u osnovne organizacije mladih Crvenog križa koje se organiziraju pri školama ili izravno pri društvima Crvenog križa. Član mladih može biti svaka mlada osoba koja želi dio svog slobodnog vremena posvetiti radu Crvenog križa, redovito plaća članarinu i prihvaća načela rada Crvenog križa.

Posebni oblici organiziranja rada mladih

 a) Klubovi mladih 

·Svrha: korisno organizirati slobodno vrijeme mladih. Osposobiti mlade za provođenje aktivnosti HCK.
Najaktivniji članovi mladih HCK organizirani su izvan obrazovnog sustava u klubovima mladih i/ili u prostorima pri gradskim društvima Crvenog križa (GDCK).
Pravilima rada mladih točno je određena organizacijska struktura klubova mladih HCK.
Voditelji klubova mladih osposobljavaju se na posebnim seminarima. Godine 1999. izrađen je Priručnik za izobrazbu voditelja mladih.

b) Terenske jedinice  

Svrha: Osposobiti mlade za aktivno sudjelovanje u pripremama za djelovanje u slučaju katastrofa. Priprema mladih za kasnije sudjelovanje u specijaliziranim ekipama za djelovanje u katastrofama.
Zasad terensku jedinicu imaju gradska društva Crvenog križa Osijek, Rijeka, Zagreb, Ivanić Grad, Vinkovci, Zaprešić i Gospić.  

 Program rada mladih HCK

Program rada mladih HCK utvrđuje svaka organizacija mladih posebno, ovisno o potrebama sredine u kojoj djeluje. Svako osnovno društvo mladih HCK utvrdit će tko su najugroženiji članovi zajednice, s kojim se problemima suočavaju i na koji će ih način riješiti. Svaka vrsta aktivnosti može imati mnogo sadržaja i više oblika rada.

Kako postati volonter?

Postati volonter vrlo je jednostavno. Potrebno je samo javiti se u najbliže Gradsko društvo Crvenog križa i informirati se o aktivnostima.

ŽELITE LI SAZNATI VIŠE, JOŠ KORISNIH POVEZNICA MOŽETE PRONAĆI OVDJE

Što provodi Crveni križ Bujštine? 

  • radionice Poznajem li Crveni križ, za učenike svih šestih razreda u osnovnim školama, kojima je cilj upoznati učenike o temeljnim načelima i djelatnostima Crvenog križa  i kodovi sigurnosti ponašanja na vodi;
  • Obilježavanje svih važnijih datuma za mlade
  • provedbu programa Humanitarno-zdravstvene aktivnosti “Humane vrednote” za učenike osnovnih škola s područja Bujštine na hrvatskom i talijanskom nastavnom jeziku 
  • sudjelovanje na seminarima i kampovima za mlade;
  • priremu ekipa za natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa 
  • sabirnu akciju “Solidarnost na djelu”
  • međunarodna suradnja 
  • ukjlučivanje provođenje djelatnosti Crvenog križa