USTROJ ORGANIZACIJE

 • Home
 • USTROJ ORGANIZACIJE

GDCK Buje objedinjuje rad mjesnih, općinskih i gradskih društava na području Bujštine te je udruženo s ostalim društvima Crvenog križa u Društvo Crvenog križa Istarske županije, odnosno u Nacionalno društvo– Hrvatski Crveni križ te je sastavni dio Međunarodnog Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Radom GDCK Buje upravljaju tijela GDCK Buje – Skupština, predsjednik i potpredsjednici, Odbor društva , Ravnatelj i Nadzorni odbor. Skupština GDCK Buje je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja. Predsjednik GDCK Buje ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Odbora društva. GDCK Buje ima dva imenovana potpredsjednika. Odbor društva je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad GDCK Buje između sjednica Skupštine.

Ravnatelj društva , odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni društvu te provodi odluke tijela GDCK Buje. Za svoje djelovanje Ravnatelj društva odgovara O dboru i Skupštini društva.
 
Nadzorni odbor GDCK Buje nadzire financijsko-materijalno poslovanje GDCK Buje , a o svom radu izvješćuje Odbor i Skupštinu.

Sastav Skupštine

Temeljem izvršenih izbora u ustrojstvenim oblicima Gradskog društva Crvenog križa Buje dalje u tekstu (GDCK Buje)  te Odluke Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Buje od 11.12.2020.godine, sastav Skupštine GDCK Buje u mandatnom razdoblju 2020-2024 godine, čine:

Iz mjesnog društva Crvenog križa Buje – tri zastupnika:

 • Smilja Aćimac
 • Mario Šimat
 • Denis Matković

Iz Gradskog društva Crvenog križa Novigrad – tri zastupnika:

 • Vesna Bunt                     
 • Anica Matejčić                           
 • Bruna Lugarić                   

Iz Gradskog društva Crvenog križa Umag – tri zastupnika:

 • Dajana Bose                
 • Zora Omeragić                    
 • Hrvoje Kovačević            

Općinsko društvo Crvenog križa Brtonigla – jedan član:

 • Đurđa Radošević

Općinsko društvo Crvenog križa Oprtalj – Grožnjan – jedan član:

 • Ivan Černeka 

Aktiv zdravstvenih djelatnika – dva člana:

 • Dr. Damir Kovačević
 • Dr. Nina Ferenaz                  

Aktiv DDK – dva člana:

 • Dragutin Kraljić
 • Snježana Kulišić             

Aktiv obrazovanja – dva člana:

 • Petra Bošnjak
 • Steven Rota

Aktiv Mladeži – dva člana:

 • Monika Damijan
 • Elisabetta Petretić 

Skupština GDCK Buje Ukupno ima 19. članova . Na temelju izabranih  članova Skupštine GDCK Buje u mandatnom razdoblju 2020-2024 godine u izvršna tijela odabrani su:

Odbor društva                                                                                         

 • Đurđa Radošević – predsjednica
 • Anica Matejčić – potpredsjednica
 • Ivan Černeka
 • Mario Šimat
 • Denis Matković
 • Petra Bošnjak
 • Monika Damijan

Nadzorni odbor 

 • Robert Buzdakin
 • Mladen Radovanović
 • Melisa Keranović

Službena osoba  za zastupanje organizacije

Hrvoje Kovačević                           ravnatelj

Službena osoba za predstavljanje organizacije

Đurđa Radošević                        predsjednica

Djelatnici 

 • Nicole Caterina Kovačević      djelatnik
 • Martina Veseli djelatnik

Predsjednici ustrojstvenih oblika Crvenog križa Bujštine

 • Denis Matković    CK Buje
 • Anica Matejčić CK Novigrad
 • Dajana Bose CK Umag