Općenito

Gradsko društvo Crvenog križa Buje je organizacija za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Organizacija  djeluje na području Istarske županije, te pokriva područje gradova Umag, Buje, Novigrad  i općina: Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj. Ukupno je to površina od 374km² gdje živi prema zadnjim podacima oko 30.000 stanovnika.

Prostorije društva se nalaze u Umagu, na adresi Polezine 9, u Bujama na adresi 1. Svibnja 9 i u Novigradu na adresi Domovinskih žrtava 1.

Područje sjevernije od grada Buja iznimno je rijetko naseljeno, dok je pojas uz more vrlo gusto nasaljen. Područje jelovsnja GDCK Buje iznimno je specifično u odnosu ns drugs društva Crvenog križa u okruženju obzirom da osim svoga sjedišta koje se nalazi u Bujama svoje djelovanje kroz sve djelatnosti obavlja i na području gradova Umag i Novigrad. U sva tri grada GDCK Buje djeluje u zgradama Crvenog križa koje su gradovi dali na korištenje.

GDCK Buje provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa.

Organizacija obavlja javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Statutom Hrvatskog Crvenog križa i drugim važnim propisima iz čega proizlaze osnovne djelatnosti i to:

 • Služba traženja
 • Prva pomoć
 • Dobrovoljno darivanje krvi
 • Mladi i Volonteri
 • Zaštita i promicanje zdravlja
 • Socijalna skrb
 • Priprema i odgovor na krize
 • Spašavanje života na vodi i ekološka zaštita
 • Azil i migracije

ZAJEDNIČKE AKCIJE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

 • Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8. svibnja
 • Tjedan Crvenog križa –  od 8. do 15. svibnja
 • 19. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa: školska /općinska/gradska natjecanja (14.3.), međužupanijska natjecanja (18.4.) i državno natjecanje (9.5.)
 • Svjetski dan prve pomoći – 12. rujna (druga subota u rujnu)
 • Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna
 • 43. sabirna akcija “Solidarnost na djelu” – 15. listopada
 • Dan dobrovoljnih davatelja krvi – 25. listopada
 • Tjedan solidarnosti – od 8. do 15. prosinca
 • Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama od 15. studenog do 15.   prosinca
 • Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa: (Međunarodni dan civilne zaštite i dan civilne zaštite RH – 1.ožujka,
 • Svjetski dan zdravlja – 7. travnja,
 • Dan planeta Zemlje – 22. travnja,
 • Svjetski dan darivatelja krvi – 14. lipnja
 • Svjetski dan izbjeglica – 20. lipnja
 • Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga – 26. lipnja
 • Međunarodni dan mladih – 12. kolovoza
 • Svjetski dan humanosti – 19. kolovoza
 • Međunarodni dan nestalih osoba – 30. kolovoza
 • Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopada
 • Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa – 13. listopada
 • Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima – 18. listopada
 • Dan borbe protiv AIDS  prosinca – 1. prosinca
 • Međunarodni dan volontera  – 5. prosinca
 • Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.