TEČAJEVI PRVE POMOĆI ZAŠTITE NA RADU

  • Home
  • TEČAJEVI PRVE POMOĆI ZAŠTITE NA RADU

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83) utvrđen je broj osoba osposobljenih za pružanje prve pomoći na osobama ozlijeđenim na radu.

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati obuku prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi.

Poslodavac je dužan osigurati potreban broj zaposlenika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu.

Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Kad postoji više radnih prostora s manjim brojem zaposlenika ovo pravilo se prilagođava potrebama sukladno elaboratu o procjeni opasnosti.

Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći i medicinske pomoći

Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život.

Osposobljavanje se sastoji od teorijskog te praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći.

Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Gradsko društvo Crvenog križa Buje surađuje s 3 licenciranih liječnika koji provode obuku iz prve pomoći. Osim kvalitetne ekipe stručnjaka, prostorija, Gradsko društvo Crvenog križa Buje opremljeno je potrebnom opremom i nastavnim pomagalima za osposobljavanje svih kategorija stanovništva  za pružanje prve pomoći.

Ukoliko u Vašoj tvrtki  radnike još niste osposobili za pružanje prve pomoći, pozivamo Vas da nam se javite:

Gradsko društvo Crvenog križa Buje

1. svibnja 9

52460 Buje

Telefon: 052 / 772 446

Fax: 052 / 772 446

e-mail: info@crvenikrizbuje.hr