PRVA POMOĆ

Prva pomoć tradicionalna je djelatnost Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ oblikuje doktrinu prve pomoći, brine se o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske.

Usto, Crveni križ sudjeluje u provedbi nacionalnog programa prve pomoći za građane, obavlja osposobljavanje i obnovu znanja volontera Crvenog križa i građana za pružanje prve pomoći kod ozljeda i nesreća koje se mogu dogoditi u svakodnevnom životu.

Što je prva pomoć?

Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Prva pomoć podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Intervencijama prve pomoći nastojimo sačuvati život, ublažiti patnju, spriječiti daljnje bolesti ili ozljede i ubrzati oporavak.

Pružatelj prve pomoći je osoba koja poduzima određene postupke radi pomoći ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi  pazeći  pritom na svoju sigurnost i sigurnost svih sudionika, ne izazivajući dodatnu štetu. Ciljevi prve pomoći su: spašavanje života, sprječavanje nastanka komplikacija i invaliditeta te skraćivanje vremena liječenja i oporavka.Prva pomoć jedna je od temeljnih djelatnosti Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je ključna za identitet Pokreta Crvenog križa širom svijeta, već više od 150 godina.

U edukaciji prve pomoći sudjeluje više od 45 tisuća građana

Crveni križ sudjeluje u programu osposobljavanja pripadnika spasilačkih ekipa, pripadnika vatrogasnih postrojbi, policije i drugih. Organizira i provodi osposobljavanje te stručno usavršavanje i provjeru znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“. Sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Više od 45 tisuća građana godišnje uključeno je u edukacije prve pomoći koje provodi Crveni križ. U sklopu edukativnih programa Crveni križ objavio je i mobilnu aplikaciju Prva pomoć koju svi zainteresirani mogu koristiti kao podsjetnik na naučena znanja i vještine.


Pomoć u izgradnji sigurnijih i zdravijih zajednica

Kontinuiranom edukacijom Crveni križ nastoji osposobiti što veći broj građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama nastanka ozljeda i naglo nastupajućih bolesti. Poticanjem svakog pojedinca na pomoć i samopomoć Crveni križ pomaže u izgradnji sigurnijih i zdravijih zajednica.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Crveni križ provodi izravno, a u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Svjetski dan prve pomoći

Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine druge subote u rujnu. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći prilika je za isticanje važnosti prve pomoći na globalnoj razini kao humanog čina.

Uključivanjem šire javnosti utječe se na promjene u razmišljanju o značaju prve pomoći u svakodnevnom životu. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći zajednička je akcija svih društava HCK. Tim povodom organiziraju se različite aktivnosti s ciljem popularizacije prve pomoći i ukazivanja na važnost pravodobne i na pravilan način pružene prve pomoći.

Prva pomoć kao djelatnost koju provodi Crveni križ Bujštine 

Cilj ove djelatnosti je kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeda i naglo nastupajućih bolesti, jer pravodobno i na pravilan način pružena prva pomoć smanjuje trajanje liječenja, sprečava ili ublažava invalidnost, a nerijetko spašava život.
Hrvatski Crveni križ sa svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima cjelokupnoj populaciji, ima u Hrvatskoj vodeću ulogu u širenju znanja i popularizaciji prve pomoći.

Tečajevi se razlikuju po broju sati trajanja obuke i odabranim temama, ovisno o tome kojoj su populaciji namijenjeni. To omogućava svim građanima u Hrvatskoj da se u skladu sa svojim interesima i potrebama uključe u jedan od tečajeva.

U provedbi tečajeva prve pomoći na cjelovitom području Hrvatske sudjeluje Hrvatski Crveni križ izravno ili putem društava Crvenog križa.
Ne znate pružiti prvu pomoć, a želite naučiti?
Želite obnoviti vaše dosadašnje znanje prve pomoći?

Uključite se, u skladu sa svojim interesima i potrebama na jedan od ponuđenih tečajeva prve pomoći!
Vježbanje praktičnih postupaka, kojima obiluje prva pomoć, uz stručnu pomoć predavača – instruktora, nezamjenjiv je način učenja prve pomoći.

Tečaj za osposobljavanje predavača prve pomoći

1.Tečaj za osposobljavanje doktora medicine za predavače iz nastavnog predmeta “Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći”.
Tečaj je namijenjen doktorima medicine koji imaju sklonosti i želje podučavati kandidate za vozače u auto-školama. Nakon odslušanog seminara i položenog ispita polaznici tečaja dobivaju licencu predavača prve pomoći u auto-školama.
Osposobljavanja doktora medicine za predavače temelji se na odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/2004).

Tečajevi za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći

1. Osnovni tečaj za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći
Program ovog tečaja prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa dobio je 2001. godine licencu Europskog referalnog centra za prvu pomoć. Tečaj u trajanju od 14 sati namijenjen je svim građanima koji žele steći znanje prve pomoći.

2. Tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače u auto-školama
Tečaj se provodi kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.

3. Tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu
Provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83).
Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

4. Obuka prve pomoći za djecu u osnovnim školama i za mladež u srednjim školama
Trenutno ne postoje standardizirani programi obuke prve pomoći za djecu i mladež. Obuka se provodi na razne načine, a najčešće kao dio programa za mladež.

5. Tečaj za osposobljavanje ekipa prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba

6. Tečaj prve pomoći za obnovu znanja
S vremenom se gubi dio stečenog znanja i vještina prve pomoći.
Obnova znanja nužna je za održavanje kvalitete znanja, koja omogućava spremno djelovanje u slučaju potrebe.

7. Program prve pomoći za spasioce na vodi
Osposobljavanje iz prve pomoći sastavni je i obavezni dio osposobljavanja spasioca na vodi, Nakon tečaja u trajanju od 20 sati polaže se ispit koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela. Položeni ispit iz prve pomoć je jedan od uvjeta za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za spasioca na vodi. Služba spašavanja

Osposobljavanje iz prve pomoći sastavni je i obavezni dio osposobljavanja spasioca na vodi, Nakon tečaja u trajanju od 20 sati polaže se ispit koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela. Položeni ispit iz prve pomoć je jedan od uvjeta za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za spasioca na vodi. Služba spašavanja.

Kako je prva pomoć vještina ukoliko ju redovno ne uvježbavamo s vremenom se gubi dio stečenog znanja i vještina prve pomoći.

Obnova znanja nužna je za održavanje kvalitete znanja, koja omogućava spremno djelovanje u slučaju potrebe.