SLUŽBA TRAŽENJA

 • Home
 • SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. – 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa(NN 52/07).

Zadaća Službe traženja je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji.

Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još uvijek je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu (npr. Bosni i Hercegovini, Kosovu, kao i traženja vezana uz Drugi svjetski rat).

Služba traženja pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza i različitim kategorijama migranata (npr. tražiteljima azila, žrtvama trgovanja ljudima i dr.). Pomaže u obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih zbog prirodnih katastrofa kao i članovima obitelji koji su izgubili kontakt uslijed drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza surađujući na međunarodnom planu sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,  Međunarodnim odborom Crvenog križa,Međunarodnom službom traženja u Arolsenu.

Služba traženja prikuplja, evidentira i obrađuje podatake, daje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu, i to za:

 • ratne zarobljenike
 • civilne internirce
 • zaštićene osobe uhićene duže od dva tjedna
 • zaštićene osobe na prinudnom boravku, ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga
 • nestale osobe
 • djecu sklonjenu u drugu zemlju, djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba
 • razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti
 • spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili
 • drugih izvanrednih okolnosti

druge zadaće traženja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na osnovu međunarodnih ugovora sudjeluje Hrvatski Crveni križ kao što su:

 • izvršavanje obveza Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata u dijelu poslova koji su povjereni Hrvatskom Crvenom križu;
 • zastupanje i promicanje ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,Ženevskih konvencija kao i međunarodnog humanitarnog prava i nadziranje njihove primjene u oružanim sukobima te zalaganje za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava.Služba traženja vodi također mirnodopska traženja, izdaje potvrde o utvrđenim činjenicama i izvatke iz prikupljene građe, te pokreće postupke upisa u državne matice umrlih kod nadležnih upravnih organa.

Da bi Služba traženja odgovorno zadovoljila sve zahtjeve koji se pred nju postavljaju potrebna je stalna edukacija profesionalaca i volontera prema programima Hrvatskog Crvenog križa i Međunarodnog odbora Crvenog križa.

Služba traženja Gradskog društva Crvenog križa Buje radi u prostorima Gradskog društva na adresi 1.svibnja 9, a građanima je dostupna radnim danom od 08.00 do 16.00 sati

Family Links Network

Family Links Network mreža je koja pomaže ljudima koji su se iz bilo kojeg razloga odvojili  od svojih najmilijih ili koji nemaju nikakve vijesti o svojim članovima obitelji. Unutar Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca aktiviran je rad ove mreže nakon usvajanja 2007. godine nove Strategije o obnavljanju obiteljskih veza (2008-2018).

Pokret je vrlo brzo  potvrdio svoju predanost, efikasnost  i učinkovitost da  odgovori na potrebe ljudi koji traže bilo kakvu vijest o članovima  obitelji koji su razdvojeni zbog oružanog sukoba, katastrofa, migracija ili drugim izvanrednih  situacija koje zahtijevaju takav oblik rada. Family Links Network umrežen je sa službama nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u čitavom svijetu ali isto tako koordiniran od strane Središnje Agencije službe  traženja ICRC sa sjedištem u Ženevi.

Na taj način razvijena je  globalna mreža koja primjenjuje ista načela i metode rada u svakoj zemlji, a surađuje preko granica. U isto vrijeme, djeluje kao lokalna mreža koja odgovara na specifične potrebe svake zajednice i pruža odgovor putem svojih profesionalnih djelatnika i  volontera. To  omogućuje  sposobnost da pokret vrlo učinkovito odgovori u smislu pomoći razdvojenim  obiteljima  u cijelom svijetu na način neusporediv s bilo kojim drugom  humanitarnom  organizacijom u svijetu.

https://familylinks.icrc.org/