PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA

  • Home
  • PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA

Prema definiciji, trgovanje ljudima označava vrbovanje, transport, prebacivanje, skrivanje ili prihvaćanje osoba primjenom prisile, otmice, prijevare, obmane, zloporabe vlasti ili ranjivosti položaja, ili davanja i primanja novca ili olakšica da bi se postigao pristanak osobe koja ima nadzor nad drugom osobom u svrhu iskorištavanja. Trgovanje ljudima zastrašujuća je i zabrinjavajuća pojava koja obuhvaća vrbovanje, otmicu, prodaju, preseljenje unutar postojeće države ili preseljenje u drugu državu i stavljanje osoba u ropski zaposlenički odnos nakon pružanja, u velikom broju slučajeva, nezakonite migracijske „pomoći“.

Kako bi se osigurala sustavna edukacija djece i mladih o ovom problemu, u 2008. god. Hrvatski Crveni križ je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje u program „Humane vrednote – odgoj za humanost“ uključio i temu „Prevencija trgovanja ljudima“. Riječ je o jednom od modula Nacionalnog programa za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Svrha programa je bolja informiranost i zaštita potencijalnih žrtava, a pogotovo mladih koji su u najvećoj opasnosti da uđu u krug trgovanja ljudima. Informiranje i edukaciju provodimo putem informativnih letaka i brošura HCK, te radionicama za učenike i nastavnike koje sadržajno obuhvaćaju dinamiku procesa trgovanja ljudima, mehanizme kontrole žrtava i mjere opreza.

Informacije o mogućnostima i oblicima suradnje s Gradskim društvom Crvenog križa Bujštine na provedbi programa prevencije trgovanja ljudima možete dobiti u Službi rada s mladima.