PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

  • Home
  • PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje

Hrvoje Kovačević 
Tel:  052 / 772 446 
Fax: 052 / 772 446 
e-mail: info@crvenikrizbuje.hr

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradsko društvo Crvenog križa Buje

Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u primitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Gradskog društva Crvenog križa Buje
  • na broj fax-a: 052 / 772 446 
  • elektroničkom poštom na:  info@crvenikrizbuje.hr
  • ili donijeti osobno u Gradsko društvo Crvenog križa Buje  od 8-15 sati svakim radnim danom