PROJEKT: POMOĆ U KUĆI NA BUJŠTINI

 • Home
 • PROJEKT: POMOĆ U KUĆI NA BUJŠTINI

PROJEKT:  Pomoć u kući na Bujštini

Projekt sufinancira Istarska Županija , Grad Buje – Buie, Grad Novigrad -Cittanova, Općina Brtonigla – Verteneglio, Općina Grožnjan – Grisignana i Općina Oprtalj -Portole

NAZIV PROJEKTA:  Pomoć u kući na Bujštini

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Buje

Projekt pomoći u kući će se provoditi na području Bujštine(bivša OpćinaBuje) odnosno Jedinca lokalnesamouprave (dalje u tekstuJLS) kako slijedi: Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Brtonigla-Verteneglio, Oprtalj-Portole, Grožnjan-Grisignana. Navedeno područje u sastavu je Istarske županije te obuhvaća sjeverozapadni dio županije. Ukupna površina područja iznosi 290km² na kojem prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi ukupno 12.739 stanovnika ili 6% od ukupnog broja stanovnika na području Istarske županije.

Cilj projekta je pružanje usluga podrške starijoj populaciji na području spomenutih JLS-a.

Na temelju istraživanja najitraženije potrebe su:

 • podrška u obavljanju poslova u i oko kuće
 • usluge pomoći izvan kuće, ali od svih odgovora najviše se javlja potreba za cijepanjem drva, podizanjem lijekova i dostavom obroka
 • velike potrebe javljaju se vezano uz poteškoće s korištenjem međugradskog prijevoza, do kulturnih centara, trgovina i pošte
 • isto tako poteškoće se očituju kod odlaska obiteljskom liječniku pri čemu udaljenost i nepristupačnost prijevoza stvaraju veće prepreke starijim osobama.

Gradsko društvo Crvenog križa Buje (dalje u tekstu GDCK Buje), koji u svom radu pokriva područje svih navedenih JLS-a, osigurati će kao nositelj projekta nove usluge za stariju populaciju (usluge koje trenutno ne postoje na terenu).

Zaposlene su tri GERONTODOMAĆICE koje svakodevno obilaze korisnike Projekta pružajući im usluge poput pomoći pri kućanskim poslovima, pomoć oko održavanja osobne higijene, dostava lijekova, nabava namirnica i drugih potrepština, organiziranje prehrane, šetnja i razgovor.

TKO IMA PRAVO NA USLUGU?

 • pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema važećim kriterijima Centra za socijalnu skrb potreban pomoć druge osobe
 • samci i starije osobe osobe čiji članovi obitelji nisu u blizini ili u mogućnosti pružiti podršku
 • osobe s oštećenjima te privremenim promjenama u zdravstvenom stanju koje ne mogu zadovoljavati svoje potrebe
 • ekonomski kriteriji – prednost imaju osobe slabijeg imovinskog stanja
 • dobna starost : 65+
 • neće se uzimati u bozir osobe koje su sklopile ugovor o doživotnom uzdržavanju

KAKO DO USLUGE

 • Ispunjavanjem zahtjeva za ostvarivanje prava na uslugu Pomoć u kući u Centru za socijalnu skrb Buje
 • Dolaskom i ispunjavanjem Zahtjeva u Gradskom društvu Crvenog križa Buje i na adresama gradskih/općinskih uprava
 • Pozivom na telefon 052/772-446 ili e-mailom na adresu info@crvenikrizbuje.hr

TIM čine Ilenija Kraljević, Alice Crisman i Željka Hegol.