VOLONTIRAJ

Biti volonter plemenita je odluka. Volontiranjem rastete ali usporedno s Vama raste i korisnik vaše usluge, udruga ili organizacija za koju volontirate, lokalna zajednica u kojoj živite  i društvo u cjelini.

Međutim biti danas volonter također podrazumijeva određena prava i obveze koja su regulirana zakonom, a koje vi  kao potencijalni volonter i mi kao organizacija moramo poštivati. Stoga zakoni i dokumenti koji nas po pitanju volontiranja obvezuju su sljedeći:

  •  Zakon o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13)
  •  Etički kodeks volontera (NN 55/08)
  •  Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)
  •  Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu (2015.)
  •  Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa (2011.)
  •  Statut Gradskog društva Crvenog križa Buje (2015.)

Sve ove dokumente možete naravno  pronaći na našoj službenoj internet stranici a ukoliko se ne koristite  računalom ili internetom ili preferirate razgovor  sve su informacije dostupne i u sjedištu Crvenog križa Bujštine na adresi 1. Svibnja 9 u Bujama.

Svaki volonter Hrvatskog Crvenog križa dužan je učlanjenjem izvršiti i uplatu u obliku članarine koja je izuzetno mala pa stoga smatramo kako je prilagođena svim skupinama našeg društva.

Godišnja članarina za odrasle članove starije od 26 godina iznosi 12,00 kn.

Kao član i volonter koji tokom godine skupi određeni broj volonterskih sati i bio je uključen  u provođenje aktivnosti definiranih godišnjim planom rada  ulazi u kategoriju aktivnih članova koji mogu odlučivati na sjednicama Skupštine GDCK Buje te imati priliku biti birani u tijela upravljanja, čime nam dodatno možete pomoći u ostvarenju naše misije. Namjera nam je da  se kao  naš volonter osjećate potpuno slobodno pitati, tražiti, predložiti, ali i preuzeti inicijativu i  biti aktivan. Nastojat ćemo pravovremeno pružati obavijesti o akcijama koje provodimo i pozvati Vas  na te aktivnosti koje ste  prepoznali a  sve u skladu sa našim programskim djelatnostima.

Ispunjena pristupnica će se obraditi te će Vas se nakandno obavijestiti o potpisivanju ugovora o volontiranju 

Zahvaljujemo se na vašoj podršci 

 Crveni križ Bujštine 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O VOLONTIRANJU